I Kalundborg Kommune har de et mål om, at flere borgere skal bevæge sig, gerne i fællesskab med andre. Det giver øget livskvalitet og forebygger sygdom. Derfor er de på vej til at gå i partnerskab med DGI og DIF under overskriften Bevæg Dig For Livet. Det er en landsdækkende indsats, hvor visionen er, at 75 procent af befolkningen i år 2025 skal være idrætsaktive. Samtidig skal 50 procent være idrætsaktive i en forening.

Det vil kræve en fælles indsats at nå de fælles mål, og der er mange mulige aktører. Frivillige, social foreninger, idrætsforeninger og øvrige motionsudbydere, erhvervslivet, friluftsliv og sundhedsprofessionelle er blot nogle af de mange, der kan spille en rolle.

Men hvad skal der til for at skabe mere bevægelse i Kalundborg Kommune, og hvordan kan du måske bidrage til mere bevægelse blandt kommunens borgere?

Det er nogle af de spørgsmål, som de gerne vil finde svar på i workshoppen.

De håber, at du med dine erfaringer, dit engagement og din viden har lyst til at være med i workshoppen.

Alle interesserede er velkomne til at deltage.

Tilmelding
Tilmeld dig senest mandag den 15. marts på www.kalundborg.nemtilmeld.dk

Når du tilmelder dig, vil du modtage et link på mail, som du skal bruge for at få adgang til workshoppen.

Husk at tjekke postkassen ’uønsket mail’, hvis du ikke kan finde den i din indbakke.

Læs mere om Bevæg dig for livet på www.bevaegdigforlivet.dk