Kalundborg Museum
Adelgade 23
4400 Kalundborg
59 43 23 53
kalundborg@vestmuseum.dk

Fokus på vikingetiden og korstogene
I Lindegården, en sekslænget adelsgård bygget i 1500-tallet, finder du Kalundborg Museum, som blev etableret i 1910. Gården blev i sin tid bygget oven på rester af Valdemar Atterdags middelalderlige bymur, midt mellem Kalundborgs vartegn; den femtårnede Vor Frue Kirke og bygrundlæggeren Esbern Snares vestborg fra 1100-tallet.

Et af tilløbsstykkerne er det 7,2 m lange vævede tapet, som fortæller historien om Esbern Snare, bisp Absalon og kongerne Valdemar den Stores, Knud Valdemarsøns og Valdemar Sejrs korstog til egnen omkring Østersøen i 11- og 1200-tallet. Tapetet, der blev indviet i 2015, er vævet af 9 medlemmer af foreningen Vævere i Vestsjælland efter forlæg af kunstneren Claus Jørgensen Muldstrup.

Museets samlinger og særudstillinger belyser den kulturhistoriske udvikling på Kalundborgegnen fra oldtiden til vore dage med særlig fokus på vikingetiden, middelalderen (korstog) samt havnehistorie og dragthistorie.

En del af Museum Vestsjælland
I 2012 fusionerede Kalundborg Museum med en lang række andre kulturhistoriske museer på Midt- og Vestsjælland. Under det nye navn Museum Vestsjælland indgår Kalundborg Museum på linje med Holbæk Museum, Museum Odsherred, Ringsted Museum og Arkiv og Sydvestsjællands Museum.

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de knap 300.000 indbyggere på Midt- og Vestsjælland. Museet har også ansvaret for arkæologien og de arkæologiske udgravninger i områderne.

Tilbud til skoler
Museet har i samarbejder med Kulturstyrelsen udviklet en særlig afdeling for undervisning i grundskolen. Som lærer er man altid meget velkommen til at kontakte museets skoletjeneste med forslag eller spørgsmål til undervisningsforløb.

Grundskoler i området har mulighed for at blive gratis transporteret ud/hjem til Kalundborg Museum af Kulturbussen. Skolen kan vælge at købe et undervisningsforløb, eller man kan nøjes med at hente undervisningsmaterialer fra museets hjemmeside.


premiumpartner