friskolen ubbyFriskolen Ubby
Hovedgaden 8
4490 Jerslev Sjælland
Tlf.: 59 59 52 20
E-mail: kontor(at)ubby.dk

Følg eleverne og lærernes hverdag på Friskolen Ubby på Facebook 

Bliv en del af fællesskabet
Friskolen Ubby blev grundlagt i 1879 med en tilknyttet efterskole siden 1900. Friskolen er en selvejende institution, der tilbyder undervisning af børn fra børnehaveklasse til 9. klasse på grundlag af Grundtvigs menneskesyn og Kolds skoletanker. Dagen starter med morgensang som led i elevernes møde med deres fælles rødder og erfaringer i sang, litteratur, historie og kristendom.

På Friskolen Ubby er alle en del af fællesskabet og bærer ansvar for dets trivsel. Alle skal opleve et trygt og forpligtende fællesskab, og med en tro på det kristne budskab om næstekærlighed er et af skolens vigtigste formål at fremme elevernes gensidige accept af og omsorg for hinanden.

friskolen ubby2Personlig udvikling
Da børn efterligner og tager de normer med sig, de kender hjemmefra, er du som forælder til et barn på friskolen i lige så høj grad en del af fællesskabet og samarbejdet om det fælles værdigrundlag.

Et værdigrundlag, der både sikrer en personlig og en faglig udvikling. Friskolen Ubby tror på, at alsidige udfordringer i et trygt miljø udvikler lysten til at lære.

Med en klassekvotient på max 22 elever er der tid til at tage hånd om den enkelte elev. Et stærkt samarbejde mellem skole og hjem sikrer, at du har indflydelse på dit barns skolegang. Målsætninger for at fremme og styrke de faglige kompetencer udvikles i dialog mellem et engageret lærerstab, forældre og eleven i en aktiv læringsproces, hvor der løbende følges op på de individuelle mål. Tillid og respekt er grundlæggende elementer i den personlige udvikling.

friskolen ubby3Gode rammer for leg og læring
Friskolen Ubby tilbyder gode rammer for læring. I 1989 blev der opført en idrætshal, i 1993 blev der indrettet faglokaler til musik, håndarbejde og billedkunst. Siden er blandt andet to nye klasselokaler kommet til, og skolen har ambitioner om flere fremtidige udvidelser og forbedringer.

Friskolen har desuden en fritidsordning for alle børn fra børnehaveklasse til 3. klasse: ”Krudtuglen” for de yngste elever og ”Krudthuset” for de ældste. Alt efter behov for pasning er der mulighed for at vælge mellem en heldags-, eftermiddags- og en morgenplads.

Kontakt Friskolen Ubby for nærmere oplysninger om optagelse og priser.


sølvpartner