På sin årlige globale håndhygiejnedag sætter WHO denne gang fokus på fællesskaber.

Med dette menes stærke og engagerede fællesskaber af sundhedspersonale, politiske beslutningstagere og andre organisationer i civilsamfundet, som kan iværksætte og fastholde en infektionshygiejnisk indsats, der hvor undersøgelse, behandling, pleje og socialt samvær udøves. Covid-19 satte hygiejne på dagsordenen fra sygehuse og helt ud i hjemmet – men hukommelsen er ifølge denne undersøgelse tilsyneladende kort, og flere gode vaner er allerede glemt.

Målet med 5. maj 2023 er at fortsætte den fælles indsats og bevare de gode vaner i forhold til at forebygge smitte såvel i samfundet som i sundhedsvæsenets institutioner. Læs mere på World Hand Hygiene Day 2023 om kampagnen, og lær mere om hygiejne på Central Enhed for infektionshygiejnes hjemmeside Undervisning (ssi.dk) med e-læring og undervisning i håndhygiejne på sygehuse, i primærsektor, i skoler og husdyrproduktion. Her findes også Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede infektioner.

Alle e-læringsprogrammer kan frit tilgås.

Læs mere her

Kilde.

Foto ABW