Lørdag den 13. april, før klokken syv om morgenen, drager en folk på 16 unge mennesker og 4 ledere afsted med bil, bus og tog for at tilbringe de følgende dage i Tysklands hovedstad.

Turens højdepunkter bliver medvirken i højmessen i Den Danske Kirke i Berlin, samt en efterfølgende koncert samme sted. Inden koret vender tilbage til Kalundborg og Vor Frue Kirke for at tage fat på påskens gudstjenester, bliver der også tid til at besøge nogle af Berlins største seværdigheder og til at lære lidt om byens kultur og historie.

Vor Frue Kirkes ungdomskor har i det seneste år gennemgået en udvikling med stor tilstrømning af nye, unge sangere. Koret tæller lige nu 23 sangere af begge køn, i alderen fra 13-20 år. Det har længe været et stort ønske fra koret at kunne tage på en lidt længere udlandstur, og derigennem bidrage til den musikalske og sociale udvikling af koret. Turen er først og fremmest financieret af midler fra Vor Frue Kirkes Menighedsråd og fra Støtteforeningen for Korene i Vor Frue Kirke. De unge har selv bidraget med egenbetaling og salg af lodsedler, og endeligt er turen blevet muliggjort af gavmilde donationer fra Kalundborg Y’s Men’s Club, Jubilæumsfonden af 12.8.1973 og Kalundborg Frimurerloge.

Vor Frue Kirkes Ungdomskor ledes af organist Christian Fogh Hauskov og af sanger og medkorleder Helle Qvist Kongshavn. Koret synger til højmesser, arrangementer og koncerter i Vor Frue Kirke året rundt. Medlemmerne er lønnede og gennemgår intensiv træning i stemmedannelse, sang- og salmekundskab, nodelæsning mv.

Foto: Vor Frue Kirke.