Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg om solcelleanlæg i det åbne land i høring mellem d. 11. januar og d. 8. marts 2021.

De indkalder alle interesserede til at deltage i et virtuelt borgermøde omkring solcelleanlæg i det åbne land mandag den 22. februar kl. 19.

De har blandt andet inviteret Energinet, som vil fortælle lidt om kapacitetsudnyttelse ved opsætning af anlæg til Grøn Energi og kommunens egne biologer, der vil komme med et oplæg til, hvordan man kan give et anlæg til solceller mere biodiversitet. De lægger også op til, at fremtidige anlæg skal etableres i god dialog med det nærmeste lokalsamfund.

Tilmelding

Tilmelding til borgermøde om solcelleanlæg foregår via mail. Du skal sende en mail til dto@kalundborg.dk. I emnefeltet skal du skrive ”Solcelleplan”.

Tilmelding skal ske senest søndag den 21. februar 2021.

På dagen d. 22. februar 2021, vil du modtage et link på mail, som du skal benytte for at få adgang til at komme på det digitale borgermøde.

Læs mere her

Foto: ABW