Kalundborg Kommune arbejder løbende på optimering af den kommunale busdrift.

Kommunalbestyrelsen kan senest den 30. oktober 2021 indsende ønsker til ændringer af den eksisterende kollektive trafik til Movia.

I den forbindelse holdes der borgermøde, hvor Trafik- og Kørselsudvalget gerne vil høre borgernes idéer og forslag til, hvordan vi sammen kan arbejde for, at der kommer endnu flere brugere af den kollektive trafik.

Borgermødet holdes virtuelt tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00.

Tilmelding
Det er nødvendigt med tilmelding, fordi borgermødet holdes virtuelt.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til kollektivtrafik@kalundborg.dk, hvorefter du vil modtage en mail med et link til mødet.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 26. april – 2021 kl. 12:00.

Har du ikke mulighed for at deltage?
Hvis du ikke har mulighed for at deltage til borgermødet, kan du sende dit forslag til kommunen.

Forslag skal sendes senest onsdag den 12. maj 2021 kl. 12.00.

Læs mere her

Foto: ABW