Kalundborg Kommune ønsker tilbud på vinduespolering på ca. 145 lokaliteter, som fortrinsvis består af skoler, sfo’er, børneinstitutioner, administrative bygninger, samt specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede.

Nærmere detaljer og krav til kvalitet samt besigtigelse fremgår af udbudsmaterialet og besigtigelsesskema.

Hvis tilbudsgiver ønsker at besigtige en eller flere lokaliteter skal tilbudsgiver orientere lokalitetens kontaktperson om tilbudsgivers tilstedeværelse, jf. kontraktperson på besigtigelsesskema.

Udbudsmateriale m.v. fås ved skriftlig henvendelse til Jette Dahl Larsen på mail: jedl@kalundborg.dk – Hvortil der også skriftligt kan stilles spørgsmål om udbud og materialet.

Frist for modtagelse af tilbud er 3. maj 2017, kl. 12.00.

Tilbud skal sendes til mail: jedl@kalundborg.dk

Tildelingskriteriet er laveste pris.