10698398_885717004773408_708055493466594936_nBåde Novo Nordisk og Novozymes tilkendegiver over for Kulturhusgruppen, at begge virksomheder støtter indsatsen for at skabe et kulturhus i Kalundborg. Det sker efter en række møder med repræsentanter for de respektive virksomheders ledelser, og efter Kulturhusgruppen i forsommeren genstartede diskussionen af nødvendigheden af et markant og synligt kulturhus. Støtten indeholder ikke på nuværende tidspunkt konkrete aftaler om økonomi.

Støtten er alene Novo Nordisk og Novozymes tilkendegivelse af, at de ser et kulturhus i Kalundborg, som et af de udviklingsprojekter i kommunen, som kan understøtte virksomhedernes store investeringer i produktion og beskæftigelse og udvikling af HR- og rekrutteringsindsatsen.

Støtten er meget værdifuld, siger Kulturhusgruppens formand, Wouter Slooten: “For det første giver det os en langt bedre position til at indgå dialog med politikere, andre større virksomheder i og uden for kommunegrænsen samt fonde og investorer, når så markante aktører som Novo Nordisk og Novozymes erklærer deres opbakning. For det andet giver det Kulturhusgruppen et fornyet boost i det arbejde, vi har sat os for at gennemføre i det kommende års tid. For det tredje så viser det os, at vores tanker og prioriteringer til dato har været rigtige, og at der er et reelt behov for binde et kulturhus sammen med udvikling af Kalundborg, af arbejdspladser og bosætning”.

Michael Hallgren, produktionschef Novo Nordisk Kalundborg siger om støtten til kulturhuspro- jektet: “Novo Nordisk støtter planen om et nyt kulturhus, fordi det vil kunne blive samlingspunkt for et rigt og varieteret kulturudbud i kommunen, hvilket gør Kalundborg endnu mere attraktiv som et fantastisk sted at leve, bo og arbejde”.

Vice President, Jesper Haugaard, Novozymes siger: ”Vi har en stor produktion i Kalundborg, og får Kalundborg et kulturhus, så vil det kunne være med til at gøre kommunen endnu mere attraktiv for vores medarbejdere”.

Kulturhusgruppen understreger, at den ikke kommer med konkrete udspil til finansiering, før der er kommet meget mere detaljerede beskrivelser af indhold og funktion i et kulturhus. Lige så vigtigt er det igen at understrege, at der ikke bliver taget stilling til placering, før rammerne for indhold og funktion er mere konkrete. Gruppen vil i de kommende måneder gennemføre yderligere dialogmøder med virksomhederne i regionen