Planlægning og Udviklingsafdelingen ved Vestsjællands Brandvæsen søger en ny kollega til at styrke afdelingens samlede opgaveløsning.

Du vil blive kollega i en afdeling, som spænder vidt i opgaver lige fra brandteknisk myndighedsarbejde – herunder sagsbehandling og tilsyn på risikovirksomheder, brandsyn, taktisk forebyggelse, samt beredskabsplanlægning herunder risikobaseret dimensionering.

Udvikling og Planlægningsområdet skaber awareness og klæder samfundet på til ”selvhjælp” og robusthed ved at styrke lokalområdernes parathed og underbygge evnen til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer. Hovedkontoret i Vestsjælland Brandvæsen ligger i Kalundborg, men din arbejdsplads vil være på afdelingskontoret i Holbæk, hvor der er mulighed for daglig sparring med kollegaer.

De er en ung organisation. Derfor vil du have rig mulighed for at sætte dit præg på, hvordan organisationen og afdelingen kan udvikles fremover. Dit arbejdsområde kan indeholde alt fra brandsyn til sagsbehandling, og der vil ligeledes være mulighed for deltagelse i indsatsledervagten.

Arbejdsområder og opgaver:

Da de ønsker at styrke deres samlede opgaveløsning, søger de en medarbejder, som har en bred beredskabsfaglig viden og erfaring – gerne med hovedvægt på det brandforebyggende område. Dine arbejdsopgaver kommer bl.a. til at bestå af:

Brandsyn
Som kommunekontakt ansvarlig i Holbæk Kommune
Arbejde med forebyggende og tryghedsskabende indsatser sammen med ejerkommunerne
Tværgående projekter
Bidrage til sammenhæng mellem det forbyggende og det operative område
Mulighed for at deltage i indsatsledervagten

Dine faglige kompetencer:

De forventer, at du har den nødvendige uddannelse og kompetencer til at bestride ovennævnte arbejdsområder, herunder:

Du har gennemgået og bestået Beredskabsstyrelsens kurset BGU og gerne BVU
Du har gennemgået Beredskabsstyrelsens indsatslederuddannelse og vedligeholdt denne
Du har erfaring med elektronisk sagsregistrering og journalisering
De ser gerne, at du har erfaring med brandteknisk sagsbehandling fra en kommunal brand-/bygningsmyndighed eller en privat virksomhed, samt erfaring med at gå brandsyn
Du har stor interesse for arbejdet med det brandforebyggende område og kan sætte dig ind i nye tiltag, ændringer og lignende på området
Derudover forventer de, at du har flair for service og kommunikationens kunst i forhold til borgere, rådgivere og kollegaer

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 24. januar 2021)

Foto: ABW