Dit Kalundborg har bedt det nyvalgte og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om at besvare tre spørgsmål. Henriette Ergemann fra Nye Borgerlige medvirker her. Henriette er formand for Børn- og Familieudvalget.

Hvor står Kalundborg stærkest?

Kalundborg står klart stærkest på industri, virksomheder og nye uddannelsesinstitutioner, som alle er i klar vækst

Hvad udfordrer os?

Vi mangler arbejdskraft, uddannet personale til skole og dagtilbud, hvilket kan blive en stor udfordring bosætningsmæssigt også

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?

1) Vores daginstitutioner og skoler –  rekruttere personale og løfte det faglige og trivselsmæssige niveau
2) At få rekrutteret varme hænder til vores velfærdsområder