24 niende klasseelever fra Kalundborg Kommune har deltaget i et turbolæringsforløb, som er blevet afholdt på Ungdomsskolen i Kalundborg. En undersøgelse viser, at forløbet har styrket elevernes faglige udvikling markant.

”Jeg tror aldrig, at jeg har læst en bog færdig i hele mit liv, men på det her forløb nåede jeg at læse to bøger færdig”, udtaler en elev, som deltog i turbolæringsforløbet.

24 elever fra Kalundborg Kommune har været igennem et tre ugers turbolæringsforløb. Turbolæringsforløbet er for elever, der kognitivt ligger inden for normalområdet, men er markant forsinkede i deres faglige udvikling.

En undersøgelse udarbejdet af LøkkeFondens lærere på turbolæringsforløbet viser, at forløbet har styrket elevernes faglige udvikling markant. I forbindelse med undersøgelsen har eleverne deltaget i en læseprøve og matematikprøve både i starten og slutningen af forløbet.

Resultaterne viser, at der er sket en god forbedring på blot tre uger. I gennemsnit har eleverne forbedret sig med 22,7 procentpoint i matematik og 28,7 procentpoint i læsning.

”Vi kan se, at dét at arbejde med overordnede mål og delmål, det er noget, der motiverer og giver nogle hurtige mestringsoplevelser, som skaber motivation”, forklarer Kristian Hulmose Nørgaard fra LøkkeFonden, som var underviser på turbolæringsforløbet.

Elevernes personlige og sociale udvikling
”De har virkelig fået mod, og de har mærket deres selvværd vokse. Hvis du ikke trives, så kan du ikke lære, men de har fået troen på, at de godt kan, og dermed kan de også skubbe sig selv fagligt”, forklarer underviser på turbolæringsforløbet, Mette Holmbjerg, som også er selvstændig mentor i Human Leading. Her arbejder hun til dagligt med trivselsfremme hos unge og passionerede karrieremennesker.

Der har i undervisningen været et stort fokus på elevernes trivsel, fordi læring og trivsel hænger tæt sammen. Underviserne har arbejdet på at skabe en god relation til eleverne, og undervisningen er blevet tilrettelagt, så eleverne kunne få en følelse af , at de lykkedes med opgaverne.

”Jeg har lært at trække vejret helt ned i maven, så jeg kan slappe af og sige, det er okay, det skal nok gå det her”, udtaler en elev fra forløbet.

Intensivt program fra morgen til aften
Læringsforløbet blev afviklet som et tre ugers camp forløb, hvor eleverne har deltaget i et intensivt program fra morgen til aften. De første tre dage var eleverne en tur på Samsø med overnatning. Resten af forløbet blev de undervist på Ungdomsskolen.

Derudover havde Ungdomsskolen indgået en aftale med LøkkeFonden, om at tre undervisere fra fondens signaturprojekt, Drengeakademiet, skulle deltage i forløbet og bidrage med ekspertise, erfaring og materialer. Drengeakademiet er nemlig en to ugers intensiv læringscamp med et obligatorisk mentorforløb målrettet drenge i syvende og ottende klasse, som har minimal tro på eget værd og potentiale.

Foto: ABW