Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune renoverer Holbækvej på strækningen fra nr. 56 til nr. 129. Det betyder, at Holbækvej bliver ensrettet i retning ind mod byen i en længere periode.

Trafikanter, der skal ud af byen kan i stedet køre via Rynkevangen og forbi den nye station, Biotekbyen Kalundborg Øst, ved Stejlhøj.

Tidsplan
Der spærres af fra den 10. juli. Gravearbejdet og ensretningen forventes at vare til den 1. december 2019. Endelig afslutning med slidlag m.m. forventes færdigt i foråret 2020.

Foto: ABW