Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune renoverer Holbækvej på strækningen fra nr. 56 til nr. 129, oplyser Kalundborg Kommune.

Det betyder, at Holbækvej er ensrettet i retning ind mod byen i en længere periode. Trafikanter, der skal ud af byen kan i stedet køre via Rynkevangen og forbi den nye station, Biotekbyen Kalundborg Øst, ved Stejlhøj.

Kalundborg Kommune er fortsat i gang på Holbækvej med renovering af vejarealet, og udvidelse af cykelstien og fortovet. Arbejdet med selve ombygningen (kantsten/fortov/cykelsti/midlertidig afstribning på vejen) forventes at vare ca. indtil 20. december, såfremt vejret tillader det. Fra dette tidspunkt forventes vejen igen at blive farbar i begge retninger.

Resterende asfaltarbejder, beplantning, endelig afstribning m.m. forventes endeligt udført i marts/april 2020.

Foto: ABW