I dag har Folketinget vedtaget en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler i 2025. Loven gør transport dyrere, men ikke meget grønnere. Derfor ønsker Dansk Erhverv en samlet plan for grøn omstilling af transportbranchen. Desuden skal vejafgiften skrues sammen, så den er let at håndtere i praksis for både myndighederne og virksomhederne.

Foto ABW

Dansk Erhverv er kritisk over for den endelig model for vejafgiften. Men vejafgiften kommer – det har et flertal i Folketinget besluttet – og fra 2025 skal lastbiler betale pr. kørt kilometer på de danske veje. Fokus skal nu rettes mod at skabe rammevilkårene for sektorens grønne omstilling og få vejafgiften implementeret på en ordentlig måde.

”Vejafgiften er blot en ny måde at opkræve mere i skat på, der gør transport dyrere. Vejafgiften gør ikke lastbiltransporten væsentligt grønnere eller hjælper virksomhederne med den grønne omstilling. Derfor opfordrer vi nu regeringen til at handle på klimaambitionerne og komme med en samlet plan af rammevilkår og initiativer, der sætter retningen for sektorens omstilling,” siger Jesper Kronborg, branchedirektør i Dansk Erhverv Transport.

Dansk Erhverv har bl.a. foreslået, at der bliver oprettet en midlertidig støtteordning til grønne lastbiler, og at afgifterne på grønne drivmidler bliver skruet ned.

Den offentlige ladeinfrastruktur til den tunge transport skal udrulles i en fart, og virksomhederne skal have en adgang til en fast track-ordning for at blive koblet på et moderne el-net, der har tilstrækkelig kapacitet og grøn strøm til elektrificeringen. CO2-reduktionerne kan også komme ved at effektivisere lastbiltransporterne. Det kan gøres ved at tillade tungere og længere lastbiler, som fx 7-akslede lastbiler på 60 tons, samt at udvide forsøgsvejnettet for modulvogntog.

Det nye vejafgiftssystem går i luften om halvandet år, og der er stadig mange ubekendte og ubesvarede spørgsmål. Dansk Erhverv indgår i dialog og følger implementeringen af systemet tæt.

”Vi har en bekymring for, om vejafgiften kommer til at blive kontrolleret effektivt af myndighederne, så vi sikrer lige konkurrencevilkår. Det har vi stort fokus på i næste fase. Det er samtidig vigtigt, at vejafgiften bliver så transparent som muligt for vognmænd og transportkøbere, at den er til at administrere i dagligdagen,” siger Jesper Kronborg.

Læs også: Nye afgifter på lastbiler får udgifterne til at stige med 845 procent.

Kilde Dansk Erhverv.