Bader man i ferskvandssøer i Danmark, når det er varmt, er der risiko for den ufarlige, men ubehagelige parasitinfektion ”svømmerkløe” i huden. Forskere fra blandt andet Københavns Universitet har undersøgt flere tilfælde fra den varme sommer i 2018 og bekræftet risikoen ved at bade i flere danske søer.

En lille parasit-fladorm, der borer sig ind i huden, er formentlig noget, de fleste gerne vil være fri for at opleve. Ikke desto mindre ser det ud til at være en risiko, som danskerne skal lære at leve med under varme somre, hvis de vælger at tage sig en svømmetur i en ferskvandssø.

Foto: ABW

Der er nemlig risiko for at få hudlidelsen ”svømmerkløe”, når man bader i danske søer, mens det er varmt. Forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital har undersøgt flere rapporterede tilfælde fra den varme sommer 2018 og bekræftet risikoen for at få lidelsen i et nyt studie i det videnskabelige tidsskrift Acta Dermato-Venereologica.

”Vi har førhen set enkelttilfælde på ”svømmerkløe” her og der, men i 2018 var det i en helt ny skala med flere indrapporterede tilfælde til Naturstyrelsen og historier i medierne. På grund af al opmærksomheden undersøgte vi personer med symptomer, og de havde rigtig nok de kliniske tegn på svømmerkløe. Efterfølgende tog vi prøver fra de søer, de havde badet i, og kunne konstatere, at parasitten var tilstede i fem danske søer. Dermed kunne vi med et langt større datagrundlag end tidligere bekræfte risikoen for at få lidelsen, når det er varmt i Danmark,” siger Kurt Buchmann, professor på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.


5 søer testede positiv

Projektet var et samarbejde mellem dyrlæger på Københavns Universitet, der har stor viden om parasitterne og hudlæger på hospitaler i Aarhus og Odense, der er specialister i hudlidelser. Mens det stadig var sommer, efterspurgte forskerne offentligt personer, der oplevede symptomerne, som blandt andet er kløe, knopper og udslæt.

Dermed kunne de følge op og spørge ind til personernes symptomer på lidelsen og samtidig undersøge de søer, personerne havde badet i og andre søer i geografisk nærhed. Det var ph.d.-studerende dyrlæge Azmi Al-Jubury, der var rundt og indsamle prøver i de danske søer.

På den måde bekræftede forskerne, at parasitterne, der fører til sygdommen i hvert fald var tilstede i: Arresø, Darup sø, Farum Sø, Furesø og Ringen sø. De fleste personer, der havde meldt sig frivilligt med symptomer, havde badet i Esrum Sø, men her fandt forskerne ikke parasitterne bag sygdommen.

Fra snegle til fugle
Parasitterne har det latinske navn ”Trichobilharzia”, hører under kategorien fladorme og lever normalt i fugle og i snegle. De bliver udskilt i søvandet fra snegle, der er en ”mellemvært” for dem, mens de er larver. Derefter svømmer de videre for at bore sig ind i huden på fugle.

”Desværre for os kan parasitterne tage fejl, fordi de tiltrækkes af fedtsyrer, som forekommer i huden både hos fugle og mennesker. Derfor forsøger de at gennembore huden på mennesker, selvom det ikke kan lade sig gøre. I stedet dør de i huden og efterlader kløe, knopper og udslæt i 1-3 uger efterfølgende,” siger Kurt Buchmann.

Lidelsen er ufarlig, men kan være meget ubehagelig. Derfor opfordrer forskerne til, at man tænker sig om, inden man hopper i søvandet på en varm sommerdag. Man kan også forebygge ved at tage et bad lige efter, man har været i søen, eller ved at tørre sig med et håndklæde straks efter badeturen.