Rækkefølgen for, hvem der tilbydes vaccine mod Covid-19 fastlægges af Statens Serum Institut (SSI), der også er ansvarlig for indkaldelse af borgere via e-boks. Det er ikke noget kommunerne har indflydelse på.

Borgere over 85 år som modtager praktisk og personlig hjælp, vil være de første som tilbydes vaccine i Region Sjælland.

Deres Cpr-numre er oplyst til SSI, som efterfølgende sender brev eller besked i e-boks, hvorefter borgeren kan bestille tid.

De borgere der har svært ved at navigere i e-boks, og ikke har pårørende som kan være dem behjælpelig med tidsbestilling bliver hjulpet af hjemmeplejens personale.

Borgerne skal forholde sig afventede, da de vil modtage brev eller besked i e-boks. 

Læs mere her

Foto: ABW