Trafiksignalet ved krydset Bredgade/Elmegade/Nygade fungerer desværre ustabilt og går i sort i perioder. Teknikerne arbejder på højtryk for at løse udfordringen. De monterer en midlertidig løsning den 1. juni, imens der ventes på at få produceret og monteret den permanente løsning.

Politiet minder trafikanter om højre vigepligt/ubetinget vigepligt, hvis signalreguleringen går i sort.

Se i videoen her, hvordan det fungerer.

Foto ABW