Brænder du for at hjælpe unge videre og i gang med uddannelse eller job? Vil du være med til at gøre en forskel og udvikle hvordan Kalundborg Kommune arbejder på ungeområdet?
Så er det lige dig de mangler. De søger en ny kollega med tiltrædelse hurtigst muligt.

Om stillingen:

Team Ung og Jobklar tilbyder et stærkt kollegialt sammenhold, hvor de er ca. 30 engagerede kollegaer med alsidighed, erfaring og høj etik omkring vores arbejde. Du får en arbejdsplads, hvor engagement og arbejdsglæde er nøgleord, og du bliver en del af et dygtigt team, der har ansvar for indsatsen og sagsbehandlingen af unge under 30 år. Du vil få en hverdag med afvekslende arbejdsopgaver, praksislæring på arbejdspladsen og en høj grad af faglighed. Du får en vigtig rolle i praktiseringen og udfoldelsen af deres ambitioner for den kommunale ungeindsats, og vil i høj grad få mulighed for indflydelse og mulighed for at præge indsatsen fremover.

Der vil ydes hjælp til indkøring i opgaverne og socialfaglig sparring under ansættelsen.

Dine arbejdsopgaver:

• Sagsbehandling og opfølgning af uddannelses- og aktivitetsparate unge under 30 år.
• Rådgive, vejlede og motivere de unge i forhold opstart og fastholdelse i uddannelse.
• Samarbejde med UU, uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere.
• Sikre at de unge deltager i relevante tilbud frem mod uddannelsesstart
• Sikre at de unge støttes i overgangen til uddannelse og at den unge fastholdes i uddannelse
• Deltage i tværfagligt samarbejde.
• Deltage i den løbende udvikling af teamets indsatser.
• Arbejde loyalt efter de mål og produktionskrav, der er fastsat for området.

KUI:

Den kommunale ungeindsats (KUI) skal sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen med det formål, at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Hensigten er at skabe en bedre overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse og samtidig sikre, at den unge møder kommunen som én samlet instans på tværs af de kommunale områder og kompetencer.

I Kalundborg Kommune har man politisk vedtaget, at også de 25-29-årige skal omfattes af KUI og at samarbejdet i KUI skal ske via en netværksmodel. KUI samarbejdet er centralt i deres arbejde med de unge.

Din profil

De søger en medarbejder der har brede kompetencer i forhold til arbejdet med de unge. Du skal være god til at motivere og guide de unge og bringe dem videre i uddannelse / job. Det er vigtigt at du har stærke samarbejdsevner og er dygtig i relations arbejdet. Samtidig at du har overblik og indsigt i job- og uddannelsesmuligheder.

Faglig baggrund

Du skal have en uddannelse som socialrådgiver/socialformidler, vejleder eller en anden relevant uddannelse. Du har erfaring i at arbejde f.eks. som rådgiver i indsatser for unge.

Personlige kompetencer

• Du kan på en empatisk måde indgå i en konstruktiv dialog med vores borgere og samarbejdspartnere
• Du er robust og vant til at arbejde med mange bolde i luften på samme tid
• Du er god til klar og tydelig kommunikation – både skriftligt og mundtligt
• Du skal kunne trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring
• Du er både god til teamsamarbejde og selvstændigt arbejde
• Du har højt humør og god humoristisk sans

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 14. februar 2021)

Foto: ABW