Vær forsigtig, når du bruger ukrudtsbrænderen. Hvis der først går ild i noget, går det rigtigt stærkt.

Sidste år rykkede brandvæsenet ud til mere end 360 brande startet af en ukrudtsbrænder. Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har fem gode råd om brug af ukrudtsbrænder.

  • Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde.
  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes.
  • Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser.
  • Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op.
  • Hav altid vand i nærheden.

Læs mere om ukrudtsbrænder.

PR-foto

Kilde Kalundborg Kommune.