Kommunalbestyrelsen fremlægger Udviklingsstrategi – samarbejde for bedre resultater i offentlig høring. Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig frem mod 2025, og indeholder et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fire temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur. Det skriver kommunen i en servicemeddelelse.

Udviklingsstrategien er fremlagt i offentlig høring frem til den 4. maj 2016. Den kan hentes på www.kalundborg.dk/Politik/Planer_og_politikker/Udviklingsstrategi og fra medio marts vil den være fremlagt i Borgerservice og på kommunens biblioteker.

Høringsfrist

Bemærkninger eller ændringsforslag til Udviklingsstrategien skal sendes skriftligt til

Kalundborg Kommune, Udvikling, Postboks 50, 4400 Kalundborg eller e-mail: udvikling@ kalundborg.dk

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 4. maj 2016.