Foto: Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune ønsker tilbud påsnerydning og glatførebekæmpelse i 2017-2021. Kommunen oplyser:

Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje, stier, pladser m.fl. i Kalundborg Kommune.

Tilbud på entreprisen indhentes ved offentlig licitation iht. Tilbudslovens bestemmelser om tjenesteydelser. Der foretages ét samlet udbud, hvor entreprenørerne kan afgive tilbud på én eller flere ruter.

Tildelingskriteriet er laveste pris for hver rute.

Deadline for afgivelse af bud er fredag den 19. maj 2017 kl. 10.00.

Tilbud afgives til Kalundborg Kommune, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, att. Jan Krause.

Tilbudskuverten bedes være tydeligt mærket: “Vintertjeneste i Kalundborg Kommune 2017-2021 – Må ikke åbnes før licitationen.”

Tilbudsgiver skal skrive eget navn, adresse og telefonnummer på tilbudskuverten. Der udstedes kvittering efter anmodning.