Kalundborg Kommune udbyder vintertjenesten (glatførebekæmpelse og snerydning). Tilbudsfristen er 12. juni 2023 kl. 13.00.

Eventuelle tilbudsgivere kan finde EU-udbudsmaterialet her

Kilde.

Foto ABW