Deres mangeårige overtandlæge i tandplejen i Kalundborg Kommune går på pension. Derfor søger de nu en engageret person til en spændende og attraktiv stilling som overtandlæge.

De søger efter en engageret, faglig stærk overtandlæge med humor, som kan fortsætte og forny den gode indsats, der allerede er sat i gang på deres 2 tandklinikker. Du skal have styr på driften, så det kræves at du er – og har lyst til at være – en dygtig administrator, der sikrer at budgettet holder. Det kræver at du har overblik og vilje, og samtidig kan vise og skabe retningen for medarbejderne.

For at få succes i jobbet, skal du have fokus på kerneopgaven, og kunne udfordre personalet i udviklingen af arbejdsgange, og i at tage nye velfærdsteknologiske løsninger i brug. Du skal kunne skabe og fastholde en god virksomhedskultur, der balancerer økonomi, personalebehov og trivsel. Dette gøres ved at udstråle autoritet, være ansvarlig, kunne inddrage og uddelegere baseret på en gennemgående tiltro til, at medarbejderne både kan og vil selv.

Du er som person og leder robust og balanceret også i pressede situationer og kender dine egne grænser. Du skal være en god kommunikator og kunne mestre det relationelle såvel i egen enhed som ift. samarbejdspartnere. Du er teamplayer og ønsker at indgå i et socialt arbejdsfællesskab med personalet, samtidig med at du er bevidst om balancen i og udfordringerne med, at skille arbejdsliv og privatliv.

De søger en leder, der brænder for området og som med power og handlekraft, har mod til at gå nye veje – når det kræves og som har gennemslagskraft og står ved dit ord – også når du evt. møder modstand. Du skal være loyal, struktureret og have gode organisatoriske evner, hvor du har forståelse for samspillet med forvaltningen og det politiske niveau.

Du skal kunne kommunikere ærligt og ”lige ud af posen”, samtidig med at du kan synliggøre området internt og eksternt. Din måde at lede og kommunikere på skal med andre ord være baseret på tillid, ordentlighed, troværdighed. Du tør at være leder og du evner at lede både ned, til siden og op.

Din profil

De søger en overtandlæge, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.

Du skal:

Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog
Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på et område med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejdere
Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for områdets muligheder og samarbejdsrelationer
Have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber
Kunne lade dig inspirere af lederne og medarbejderne og samtidig kan lede op, ned og ud
Være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
have ledelseserfaring indenfor området og en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau
En tydelig leder af ledere
have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og fag-fagligt overblik

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 6. juni 2021)