Erfaringer viser, at bilister skal have en klar oplevelse af, at man kommer ind i en bymæssig bebyggelse, hvor det giver mening at sætte hastigheden ned til 50 km/t. Bilister kan nemlig miste respekten for hastighedsbegrænsningen de steder, hvor en byzonetavle står for langt fra den egentlige bymæssige bebyggelse.

Byzonetavler flyttes tættere på byerne
I dag er der flere byzonetavler, som er placeret udenfor tæt bebyggede områder, og de overholder dermed ikke færdselsloven. Kalundborg Kommune er derfor i et tæt samarbejde med politiet i gang med at berigtige placeringerne af byzonetavlerne i kommunen med henblik på at øge trafiksikkerheden.

Særligt i Svebølle har kommunen haft et fokus på hastighed og trafiksikkerheden. Gennem et trafiksikkerhedsprojekt har kommunen etableret en række nye tiltag på blandt andet strækningen Parcelvej/Frederiksberg/Øresøvej for at skabe en sikker vej for bilister og cyklister.

Læs mere her

Foto: ABW