Biblioteksklubben inviterer på Tour demokrati de Vestsjælland, hvor tidligere museumsleder Lisbeth Pedersen viser vej til bemærkelsesværdige fortællesteder i Vestsjælland.

1800-tallet var revolutionernes århundrede i Europa. Folk krævede demokratiske rettigheder og frihed til at forsamle, forene og ytre sig og ikke mindst adgang til de politiske beslutningsprocesser. Også i Vestsjælland gik bølgerne højt, og her ligger fortællestederne lige til fire hjul i landskaberne.

Vi bestiger Vejrhøj og gør stop ved Ulkestrup Mark, hvor folk forsamlede sig i tusindvis i 1840’erne for at kræve politiske, sociale og økonomiske rettigheder. Det skræmte magthaverne, der følte, at revolutionen var nær. Den enevældige konge og hans embedsmænd udstedte i mødeforbud. ”Fæle folkeforførere” blev underlagt censur, og fremtrædende agitatorer mistede deres job.

Urolighederne medvirkede til, at Danmark fik sin første grundlov 5. juni 1849. Få år efter søgte tilhængerne af det gamle politiske system at begrænse folks frihedsrettigheder. Det skærpede den politiske tone i 1800-tallets anden halvdel, hvor demokrati var et skældsord i mange indflydelsesrige kredse. Landet var flere gange tæt på statskup og borgerkrigslignede tilstande, også på Kalundborgegnen.

Turen runder derfor Halleby Ore og Sæby, der leverer fortællinger om den tids politiske spændinger mellem konservativt sindede kredse og landbobefolkningen om forsamlingsmuligheder og stemmeret.

”Tour demokrati de Vestsjælland” slutter på Torvet i Kalundborg, hvor kvinderne fik mæle i 1910 og krævede stemmeret. Grundlovsændringerne i 1915 gav omsider kvinder som mænd, herremand som tyende, lige almindelig valgret.

Dato: Lørdag d. 7. september kl. Kl. 8.00 – 17.00

Program:
Kl. 8.00: Afgang fra Torvet, Højbyen i Kalundborg. I bussen kaffe og introduktion.
Kl. 8.40: Vi bestiger Vejrhøj for at nyde udsigten og forstå folkeånden fra Blichers Himmelbjergsfester i Vestsjællandsk perspektiv.
Kl. 10.40: Undløse Kirke: Historien om Estrup, skolelov, folkemøder på Ulkestrup
Kl. 12.15: Hallebyore Mødested: Frokost og om de lokale der var utilfredse med demokratiets muligheder og udvandrede og så om dem, der blev hjemme og arbejdede for mere demokrati.
Kl. 13.30: Sæby Kirke og forsamlingshus: Om de religiøse vækkelser, stemmeret, jordejere vs. landbo- og håndværkerbefolkning.
kl. 14.40: Løve Tingsted: Mindesmærker for demokratiets og folkeoplysningens mænd og kvinder
Kl. 15.30: Fugledegaard: kaffe/the og kage mens der holdes foredrag om fortællingen om Vestsjælland set fra et dejtrug.
Kl. 17.00: Hjemkomst til Torvet i Kalundborg.

Pris: 375 kr. Billetter købes via www.kalundborgbib.dk under ”det sker” eller ved personlig henvendelse til biblioteket.

Prisen inkluderer bus t/r, foredrag, rundstykke og kaffe på udturen, frokostsandwich og kaffe/the med sødt til tanden om eftermiddagen. Turen er IKKE for gangbesværede. Husk fornuftigt fodtøj og overtøj efter vejret.

Turen er et samarbejde mellem Kalundborg Biblioteksklub og Folkeuniversitet.