Efter 3 år med stormøder og topmøder, om inklusion og besparelser i voksen-specialenheden, samt møder med politikere, har vi nu fået mulighed for at sætte ledelsen af de 3 enheder Voksen-special, Børn familie og Jobcentret op, så alle pårørende har unik mulighed for, at stille direkte spørgsmål til den daglige ledelse, om” hvordan der arbejdes i kommunen.”, dog skal pointeres, at der ikke er mulighed for at debattere enkelt-sager.

Det sidste år har Bedre Psykiatri Kalundborg, afholdt flere møder med forvaltningerne af voksen special og børn familie, hvor der er kommet en positiv forståelse mellem os, hvilket vi er glade for i Bedre Psykiatri Kalundborg, da det kommer brugerne til gavn.

På mødet vil der være oplæg fra forvaltningerne, med debat efter alle 3 oplæg.

Alle interesserede er velkomne.

Formand for Bedre Psykiatri Kalundborg siger:
”Vi håber, i Bedre Psykiatri Kalundborg, at vi dels med de fastsatte møder, vi har med forvaltningerne, og dels med denne unikke mulighed, hvor pårørende og brugere har direkte mulighed for at tale med den daglige ledelse, kan være med til at bygge bro mellem kommune og brugere, såvel som pårørende med større forståelse for hinanden”.

Praktisk information:
Tidspunkt: 25. september. 2019. programmet starter kl. 18:30 og slutter kl. 21:00. Dørene åbner kl. 18:00.

Gratis adgang. Drikkevarer kan købes

Sted: Aktivitetscenter Munkesøen Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg.