To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Der vil ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Ansøgere, som er bosat i Kalundborg Kommune, og som er optaget på L73 – forslag til lov om indfødsrets meddelelse af 29. december 2020, kan deltage i en grundlovsceremoni på rådhuset i Kalundborg Kommune.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på L41 af 27. december 2019 eller L180 af 26. juni 2020 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i en grundlovsceremoni.

De forventer, at næste grundlovsceremoni i Kalundborg Kommune afholdes den 11. marts 2021 kl. 16.00 i rådssalen i administrationsbygningen, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Du tilmelder dig grundlovsceremonien via nedenstående link. Du skal bruge NemID for at udfylde tilmeldingsformularen, hvor du bedes oplyse:

Navn
Fødselsdato
Adresse
Antal gæster du ønsker at medbringe, dog maximalt 1 gæst pr. ansøger.
Du skal tilmelde dig til ceremonien senest 18. februar 2021.

Tilmelding – Grundlovsceremonien

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den blanket ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenfor nævnte:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de ovenstående, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

Du kan læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Folketinget vedtog lovforslag om indfødsrets meddelelse 29. december 2020
Har du spørgsmål til grundlovsceremonien er du velkommen til at kontakte direktionssekretær Dorte Johansen i Ledelse, Jura & Kommunikation på mail dojh@kalundborg.dk eller på telefon 59 53 45 28.

Læs mere her

Foto: ABW