Vejret var godt og humøret var højt på Sejerø, da øens skole i sidste weekend fejrede sin 50-års fødselsdag. En dag, der blev fejret med hyggeligt ø-samvær og tale fra skolens leder.

På vegne af skolen vil jeg gerne byde velkommen til skolens 50-års fødselsdag. Vi har alle – og ikke mindst børnene – glædet os til denne dag. For børnene, for de voksne på skolen, ja faktisk for alle på Sejerø har skolen altid betydet meget.”

Sådan indledte skoleleder Signe Broe sin tale i forbindelse med Sejerøs Skoles 50-års fødselsdag, der blev fejret i sidste weekend.

Sejerø Skole, som den kendes i dag, blev til i 1973 gennem en sammenlægning af skolerne Øster Skole, Vester Skole og Byens Skole. Skolen rummer i dag elever fra 0. til 7. årgang, og siden 2009 har både Sejerø Børnehus og øens dagplejer og skolen holdt til under samme tag:

Det er vigtigt for lokalsamfundet, at der er en skole. Skolen er først og fremmest samlingspunkt for børnene i deres hverdag – et stærkt fællesskab omkring læring og trivsel. Og samtidig sikrer skolen og børnehuset, at Sejerø fortsat kan være et godt sted at være børnefamilie”, fortsatte Signe Broe i sin tale.

Eleverne er eksperterne

I dette skoleår er 17 elever tilknyttet Sejerø Skole, hvilket er en lille stigning sammenlignet med sidste skoleår. En udvikling, der ifølge eleverne selv kan tilskrives det særlige sammenhold, der findes på skolen:

”I sidste uge talte jeg med Marie og Cecilie, der begge går på skolen. De kunne fortælle mig, at Sejerø Skole er en dejlig skole. Man leger med alle, og det er lige meget, hvordan man ser ud, og hvor gammel man er. Ingen bliver mobbet, man er søde ved alle, og alle tages med i legen”, forklarer skolelederen.

På Sejerø Skole er der ikke klasseskel. For eleverne kender også hinanden uden for skolen, og det betyder, at elevere kender hinandens grænser og viser omsorg for hinanden.

I klasserne har lærerne tid til de enkelte elever, hvilket betyder, at alle elever bliver set og hørt.

En stor tak til elever, personalet og forældre

Først og fremmest vil jeg takke vores elever. Tak for at passe på hinanden – bliv ved med det. Dernæst en kæmpe tak til personalet og til bestyrelsen for at skabe de bedste rammer og forudsætninger for vores børns læring og trivsel. Og tak til forældrene for jeres tillid og opbakning – I er usynlige klassekammerater, og samarbejdet med jer er vigtigt for alle”, fortæller Signe Broe i talen og afslutter:

”Tak til alle gæsterne her i dag. I har sikkert en eller anden tilknytning til vores skole, og det store fremmøde viser, at skolen har betydning for jer. Det er rørende at se, hvordan en skole kan sætte sine spor”.

Foto: Sejerø Skole