Den 5. februar 2021 modtog 2.000 borgere i Kalundborg Kommune spørgeskemaet ’Hvordan har du det?’ med posten eller i e-Boks.

Hvert fjerde år spørger landets regioner tilfældigt udvalgte borgere over 16 år, hvordan de har det med deres sundhed og trivsel. Denne gang har cirka 300.000 borgere i hele landet fået spørgeskemaet. 34.000 af dem bor i Region Sjælland og altså 2.000 i Kalundborg Kommune.

Spørgeskemaet er udsendt som en del af en stor landsdækkende undersøgelse, der har til formål at beskrive borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Svarene danner grundlag for udarbejdelse af regionens fjerde sundhedsprofil, som udkommer i starten af 2022.

Dit svar er vigtigt

Gennem svarene fra spørgeskemaet får kommunerne og Region Sjælland et vigtigt kendskab til borgernes sundhed. Data bliver brugt til at følge op på, planlægge og gennemføre indsatser, som skal forbedre borgernes trivsel og sundhedstilstand.

Undersøgelsen danner således basis for at fastlægge sundhedspolitik på forskellige niveauer. Den sætter fokus på, om der er specifikke grupper af borgere, der har behov for en særlig forebyggelses- eller sundhedsindsats i både den enkelte kommune, Region Sjælland og i hele landet.

Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune, håber, at de adspurgte borgere i kommunen vil bakke op om undersøgelsen og bruge tid på at udfylde skemaet.

“Dit svar er vigtigt, fordi det giver os viden om trivsel, sundhed og sygdom i Kalundborg Kommune. Og så giver det os mulighed for at målrette vores sundhedstilbud til både dit og borgernes behov”, fortæller Martin Damm.

Læs mere her

Foto: ABW