Alle ukrainere, der har søgt om ophold i Danmark efter særloven, får nu adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet.

Siden den 16. marts har ukrainere kunnet søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (”særloven”) Midlertidig opholdstilladelse betyder bl.a. mulighed for at få udstedt et gult sygesikringsbevis og få ret til sundhedsydelser på lige fod med andre med bopæl i Danmark.

Sundhedsministeren har netop udstedt en ny bekendtgørelse, der giver ukrainere, der har søgt om opholdstilladelse i Danmark efter særloven, adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet. Det gælder uanset, om de er indkvarteret privat, kommunalt eller på et asylindkvarteringssted.

Med den nye bekendtgørelse bliver alle ukrainere, der har ansøgt om og afventer midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter særloven, ligestillet og får ret til det samme niveau af sundhedsydelser uanset, hvordan de er indkvarteret.

Sundhedsministeriet vil nu i dialog med KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) hurtigst muligt fastlægge, hvordan hjælpen til de privat og kommunalt indkvarterede ukrainere skal tilrettelægges. Ukrainere, der er indkvarteret på et asylindkvarteringssted får behandling via den læge, der er tilknyttet stedet.

Kilde. 

Foto: JTL