Selvom Danmark er et rigt land med et overtal af nyrenoverede boliger med branddøre og moderne komfurer og hvidevarer, er der hvert år mange danskere, der omkommer ved brande.

Tusindvis af danskere oplever brand i deres hjem hvert år
Hvert eneste år oplever tusindvis af danskere, at der opstår brand i deres bolig. I mange tilfælde slukkes branden før den udvikler sig, men hvis branden opstår mens du ikke er hjemme, om natten eller i et andet rum end det, du befinder dig i, er det straks en anden sag. En foreløbig opgørelse over omkomne ved brand i 2018, lavet af Beredskabsstyrelsen viser, at der i gennemsnit omkom 70 mennesker pr. år fra 2008-2017 forårsaget af brande i Danmark. Dette niveau oplever vi også i 2018 indtil videre, med 32 omkommet efter de første 6 måneder i 2018. Undersøgelsen understøtter stadig budskabet om, at der fortsat er behov for brandalarmer i flere danske hjem og virksomheder.

Foto: Bagger Låse & Alarm A/S, Kalundborg

Låsesmeden Bagger Låse & Alarm A/S fra Kalundborg oplever at have solgt flere brandalarmer og ABA-anlæg i 2018, hvilket de mener hænger sammen med det øget fokus på tyverisikring i Danmark.

Thomas Bagger som er medejer af låsesmedeforeningen i Kalundborg udtaler: ”Der er fokus fra medierne i disse år på tyverisikring af virksomheder og boliger og dette har haft en indflydelse på at kunderne i samme omgang spørger ind i brandalarmer. Når kunderne alligevel er i gang med at indbrudssikre, så giver det god mening også at tage stilling til brandsikkerheden”.

Ny teknologi inden for tyverialarmer gør det nu muligt at forbinde flere muligheder i samme system. Thomas Bagger udtaler: ”Før i tiden kørte de forskellige systemer hver for sig, men nu kan en tyverialarm også kontakte dig i tilfælde af brand, vand- eller gasskade og faktisk endda styre f.eks. temperaturen i rummet, lys i forskellige rum eller vanding af græsplænen. Dette gør det meget nemmere for både virksomheder og private at tage beslutningen om tyverialarmen og brandalarmen på samme tidspunkt, da de kan få begge løsninger i ét system”.

Thomas Bagger er ikke i tvivl om, at Danmark vil opleve faldende rater for antal omkomne i brandulykker de kommende år. Selvom tallet stadig er højt i 2018, ser det forhåbentligt lysere ud, når flere og flere begynder at udnytte de nyere smarte systemer, hvor tyverialarm og brandalarm indgår i samme system.