Foto: Dansk Skoleidræt

Boksning, sejlads, bueskydning, rugby og yoga er bare nogle af de aktiviteter, der er på programmet, når Skoleidrættens Forårsfestival finder sted i Kalundborg den 15. juni. Det er lokale foreninger, som arrangerer aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der er garanti for røde kinder, grin og gode oplevelser, når Skoleidrættens Forårsfestival finder sted torsdag den 15. juni i området ved Munkesøen og i Kalundborg Hallerne. Her vil mere end 200 elever fra 4. og 5. klasse på lokale skoler prøve kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerer.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden.

– Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Mere bevægelse i skolen
Mødet med en dygtig træner fra fx den lokale idrætsforening kan give eleverne lyst til mere. Det viser en undersøgelse, som Center for Ungdomsstudier offentliggjorde sidste år. Den dokumenterede, at mere end hver fjerde elev af dem, der har modtaget undervisning af en ekstern instruktør i skolen, begynder til den idræt, som de er blevet introduceret til.

Med skolereformen fra 2014 skal alle elever være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter i løbet af skoledagen. Det mål skal blandt andet nås ved, at skolerne inviterer lokalsamfundet inden for i skolen og inddrager fx det lokale idræts- og foreningsliv i undervisningen.
– Det er gevinster for alle parter, når skoler og lokale aktører samarbejder: Eleverne får gode oplevelser, underviserne får ny inspiration, og foreningerne får mulighed for at præsentere deres tilbud, siger Jacob Kjær Hansen, projektleder i Dansk Skoleidræt.