Facebook-gruppen “Bliv aktiv medborger i Kalundborg Kommune – Støt op om asylcentret” er skabt af en enkelt lokal kvinde, men har i dag omkring 930 medlemmer. I dag er der oprettet en “ide-gruppe” som skal forsøge at udvikle aktiviteter og et samarbejde med centeret. Udgangspunktet er at finde en vej, hvor folks skepsis, og måske frygt, imødekommes.

“Det er ikke en Ja-gruppe, men en gruppe der ønsker at yde en indsats, så Kalundborg netop ikke igen står i de samme problemer som man oplevede i fortiden. Ofte refereres der til Grand Hotel og Kysthospitalet tilbage i 80’erne og 90’erne, men ingen husker helt hvad der skete. De vidner der var, og de borgere der var involveret, har alle forskellige udlægninger af historierne. Et står dog helt klart. Ingen blev orienteret om eller inddraget i indkvarteringen af flygtninge, og kun få var derfor forberedt. Det skete fordi man havde muligheden med tomme bygninger, og man tog ikke hensyn til hverken lokalbefolkningen eller de flygtninge der kom til byen”, fortæller Jesper Hjelm Kristensen, der er aktiv i Ide-gruppen.

“Aktiv medborger-Gruppen håber at kunne skabe den nødvendige viden, og aktiviteter omkring centeret, som kan være “brobygger” og som kan afhjælpe gener og usikkerhed. Et af ønskerne er blandt andet at kunne deltage i undervisning af de kommende beboere på centeret, så de kender den danske kultur, vort kvindesyn, den frihed vi lever med, som stiller store krav til gensidig respekt og accept. Altså at man kan begå sig socialt i det danske samfund, og i Kalundborg, mens man er her. Målet er ikke at vi skal have et asylcenter for evigt, men at det går godt, for alle parter, mens det er her. Det kræver at vi finder en balance i debatten og måden vi omgåes hinanden”, skriver Jesper Hjelm Kristensen til Dit Kalundborg.