Borgmester Martin Damm med saksen
Borgmester Martin Damm med saksen

Forandringsparat sprogcenter
Der blev afholdt officiel åbningsceremoni på SIK/ Kalundborg Sprogskole den 29. april, med ny adresse på det gamle Kalundborg Sygehus. Borgmester Martin Damm klippede den symbolske snor over der signalerede mangfoldighed. Bestyrelsesformand Bente Andersen og sprogskoleleder Irene Wiborg holdt velkomsttaler for alle de fremmødte, og der blev serveret lækker buffet og drikkelse til alle.

De af Freja ombyggede blev fremvist med stor interesse. SIK har nu adgang til fire etager i bygningen, og fra at have 135 kursister i 1985 er elevtallet steget med 300 kursister, der kommer fra 50 forskellige lande. Der er 35 undervisere til både Ungeskolen i Skibbrogade og kursisterne fra Elmegade, der nu er samlet under et tag.

Ungeskolens kor på scenen
Ungeskolens kor på scenen

Den ny lovgivning
Skoleleder Irene Wiborg fortalte, at sprogskolen er underlagt den politiske dagsorden og det nye forslag, der er til høring, nemlig at kursisterne møder virksomhederne fra dag et. Der bliver ingen ændringer i kravene for danskundervisning. Der er i forvejen tale om fuldtidsaktivering: 30 timers undervisning og hjemmearbejde/ugentlig.

Underviserne, der også taler andre sprog, udfører praksis nær undervisning, hvor der lægges særlig vægt på, at kursisterne kommer ud i virksomhederne og får forskellige opgaver via learning by doing på stedet.

indgang til sprogcentretEn succeshistorie 
Nyligt, forklarer Irene Wiborg, var hun som mange andre ude at handle i en nyåbnet forretning i Vænget. Den er åbnet af tidligere kursister på sprogskolen, som takkede for den tid, de har gået på sprogskolen, og som er nu selvstændige erhvervsdrivende. “Vi fortsætter med at tænke med i forandringerne i samfundet. Verden er foranderlig og afhængige af politiske vinde og derfor er vi både omstillingsparate og fleksible”, sagde Irene Wiborg.

/Evelyne