Kalundborg Kommunes udvalg for Teknik og Miljø og ledende medarbejdere fra miljøadminstrationen havde taget initiativ til et møde på Musholms havbrug med Danmarks Sportsfiskerforbund, som var repræsenteret ved formand Verner W. Hansen, Lars Brinch Thygesen og Knud Nielsen tilbage i juni.

Efter en sejltur til havbruget i Storebælt med arbejdsskibet ”Mari” var der kaffe og uformel debat hos Musholm. Det fremgik af debatten, at der både er meningsforskelle, men også samarbejdsmuligheder mellem Dansk Akvakultur og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund lægger vægt på kvælstofs betydning i de åbne havområder, habitats-direktivet, miljømæssigt råderum og fortolkning af internationale forpligtelser.

For de lokale politikere var der fokus på udvikling af akvakultur indenfor de gældende regler og lovgivning under hensyntagen til gode miljøforhold baseret på faktuelle miljøundersøgelser for havbrug og akvakultur.

Musholm fremførte, at havbrug er en klimavenlig og miljø- og ressourceeffektiv fødevareproduktion, som kan sameksistere med erhvervsfiskeri, turisme, natur-, miljø og lystfiskerinteresser.

Miljøforholdene omkring Reersø havn og havbrugene på åbent hav i Storebælt er et godt eksempel på, at havbrug og hensyn til godt havmiljø og naturinteresser kan forenes.

Musholm vil fortsætte dialogen med Danmarks Sportsfiskerforbund frem over.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Kalundborg kommune og Dansk Akvakultur på Reersø Havn inden turen til Musholm. Foto: Musholm.