Med en bevilling på 5.000.000 kr fra Villum Fonden søsætter Spejderne projektet ‘Problempirater’. Et projekt, der skal medvirke til at børn og unge møder verden med nysgerrighed, eksperimenterer på livet løs og tør fejle med glæde. Med science spejdermetoden som grundlag, skal 30.000 børn og unge over de kommende tre år gennemføre legende og handlingsorienterede science-aktiviteter ved spejderhytter over hele landet, på Ungdomsøen og på Nordens største børne- og ungelejr, Spejdernes Lejr 2022.

30.000 danske børn og unge skal gøres nysgerrige på science-området gennem et nyt stort projekt igangsat af Spejderne og støttet af Villum Fonden.

Formålet med ‘Problempirater’ er at styrke science-kompetencer og positive science-værdier, samt skabe øget fokus på science i fritiden hos 6-16-årige børn og unge fra hele landet. ‘Problempirater’ skal give en motiverende og uformel indgang til science metoder, der smitter af på børn og unges lyst til at undersøge og eksperimentere – både i fritiden og i skolen.

“Spejderaktiviteter gennemsyres af science. Eksempelvis når spejderne bygger sæbekassebiler eller mobilopladere, navigerer efter stjernerne, måler lysets hastighed, bygger store tårne af rafter, dyrker ost eller noget helt syvende. Spejderaktiviteter udgør derfor et solidt udgangspunkt og potentiale for at give børn og unge science-positive oplevelser i fritiden,” siger Thea Hass, direktør for Spejderne og fortsætter:

“Med ‘Problempirater’ ønsker vi realisere det store potentiale, der er for at skabe interesse for science, ved at bringe konkrete science spejderaktiviteter ud til endnu flere børn – også dem, der i dag ikke er spejdere. Og vi er enormt stolte og glade for Villum Fondens opbakning og tro på projektet.”

 • Hovedaktiviteterne i ‘Problempirater’ fra 2020 til 2022 er:
  63 problempirat-camps med science-aktiviteter for børn, unge og familier, ved spejderhytter, på Ungdomsøen og Spejdernes Lejr i 2022
 • Uddannelse af frivillige spejderledere til at bruge science spejdermetoden i spejderarbejdet og være vært for problempirat camps
 • Udvikling af konkret aktivitetsmateriale og eksperimentguides til børn, unge, foreninger og institutioner over hele landet

Aktiviteterne i ‘Problempirater’ hviler på en metode, kaldet science spejdermetoden, der kombinerer vigtige metoder og værdier fra spejdermetoden og science metoder.

Science spejdermetoden er udviklet særligt til ‘Problempirater’ af en kreds af dedikerede spejdere, som har stærke pædagogiske kompetencer, og omfattende praktisk og teoretisk viden om science eksperimenter. Det drejer sig om spejdere med fx ph.d. i nanoscience, spejdere, som er lærere inden for natur- og teknik, eller har været en del af drivkræften bag Nørd Camp, er bygningskonstruktører mv. Metoden er udviklet for at udnytte det store potentiale, der er i koblingen mellem spejder-aktiviteter og science, og er teoretisk funderet i problembaseret læring og learning-by-doing.

Fakta:

 • Projektet ‘Problempirater’ er støttet af Villum Fonden med kr. 5.000.000 samlet for den treårige projektperiode.
 • SPEJDERNE er en paraplyorganisation, der repræsenterer de fem spejderkorps i Danmark; Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
 • SPEJDERNE tæller mere end 70.000 medlemmer fordelt på mere end 1.000 spejdergrupper i hele Danmark og Sydslesvig.
 • SPEJDERNE står sammen med toneangivende børne- og ungdomsorganisationer bag udviklingen af Ungdomsøen, der 24. august åbnede på det tidligere Middelgrundsfort ud for København.
 • VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2018 uddelte VILLUM FONDEN 625 millioner kr.
 • VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.