Kalundborg Kommune tilbyder kommunens børn og unge en sorggruppe for børn og unge i alderen 8-18 år, der har mistet et familiemedlem eller en nærtstående person, samt børn som har en alvorligt syg forælder eller søskende.

Sorggruppen tilbyder:

 • At tale med andre børn eller unge, som selv har oplevet at miste en forældre eller søskende. Man behøver derfor ikke at forklare så meget, og man kan give og modtage hjælp.
 • Et sted hvor man kan tale om sin sorg samt dele og vise alle de følelser som er svære at dele med andre.
 • Man kan få støtte og omsorg fra gruppen, og man vil opleve, at andre også kan have de samme tanker og følelser, som man selv oplever og kæmper med.
 • Man kan få hjælp til at sætte ord på sin sorg, og øve sig i at fortælle sin historie til andre.
 • At få håb og inspiration til at komme videre og lære at leve med sorgen og savnet.

Skærmbillede 2015-09-27 kl. 18.07.31

Sorggruppen kan hjælpe børn og unge igennem den proces, man skal igennem, når man oplever en stor sorg eller alvorlige sygdomme. Dette vil også muligvis kunne forebygge fysiske og psykiske senfølger.

Samtidig kan møderne i sorggruppen være med til at bryde den ensomhed og følelse af isolation, som man typisk kan opleve, da møderne vil være med ligesindede, der gennemgår samme processer.

I gruppemøderne vil sorgen blive bearbejdet vha. flere forskellige midler. Det kan f.eks. være samtaler, breve, musik, fortællinger og små opgaver ved møder eller i hjemmet.

 

Temaer der kan tages op kan f.eks. være:

 • Tanker og følelser omkring døden og den afdøde.
 • Forholdet til den afdøde og den efterlevende familie.
 • Forhold til venner og kammerater.
 • Minder, ting eller drømme der omhandler den afdøde.
 • Billeder af den afdøde.
 • Manglende lyst til at leve.

 

Møderne afholdes hver anden onsdag efter skoletid, hvor der er mødepligt, da det er vigtigt for gruppens og den individuelles proces at man kommer til møderne.
I sorggruppen er der også tavshedspligt, hvilket betyder, at det der bliver sagt i gruppen ikke vil blive sagt til andre.

Inden man starter i gruppen vil man også komme til en forsamtale med barnet eller den unge og dennes forældre, hvor det kan blive afklaret om sorggruppen er det rette tilbud for vedkommende.

Kontakt:

 • Lene – 29 62 18 39
 • Mai-Britt – 21 66 90 73
 • Susanne  – 50 41 04 74
 • Lis – 60 85 33 86