Dyrenes Beskyttelses beredskab er rykket ud til 674 sager med dyr i nød i juni og juli i området for det gamle Vestsjælland amt. Månederne, hvor andre danskere typisk holder sommerferie, er de travleste på året for beredskabet. I juni og juli i år har de frivillige kredsformænd, dyrereddere, skytter og schweisshundeførere da også rykket ud til dobbelt så mange sager i forhold til januar og februar.

“Sommeren er den travleste tid for vores beredskab. Derfor er vi også særligt stolte af den indsats, der er gjort for nødlidende og forsømte dyr i hele landet – særligt set i lyset af, at størstedelen af vores beredskab er frivillige,” siger Yvonne Johansen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Beredskabet sendes ud på baggrund af opkald til vagtcentralen 1812. Med i tallene er også udrykninger fra Falck, som Dyrenes Beskyttelse betaler for at dække ind for beredskabet. Den stigende udendørs aktivitet om sommeren er en del af forklaringen på sommertravlheden hos beredskabet.

“Vi tilbringer mere tid ude i naturen om sommeren, og der er også flere synlige og aktive dyr, når vejret er lunere. Men danskerne er også blevet mere opmærksomme og bedre til at vurdere, hvornår et dyr trænger til hjælp, hvilket er en stor hjælp for os og dyrene” siger Yvonne Johansen.

Dyrenes Beskyttelse har samtidig styrket beredskabet og rekrutteret flere dyrevenner til at rykke ud og hjælpe dyrene. Særligt antallet af frivillige skytter i beredskabet er vokset støt siden 2020, så der i dag er 112 skytter på landsplan. De rykker ud til nødaflivning af nødlidende, påkørte dyr, som måske ikke kan reddes. Dette har markant forbedret responstiden og giver dermed dyrene hurtig hjælp til deres smerte og lidelser. Skytterne rykkede ud til 49 sager i sommermånederne i Vestsjælland.

På landsplan rykkede beredskabet ud på baggrund af 33.400 opkald til vagtcentralen 1812 i feriemånederne. Beredskabet rykkede oftest ud til katte, hjorte, duer, skader og kragefugle. Kattemødre og deres killinger fylder meget for beredskabet om sommeren, mens personalet på vagtcentralen har travlt med at vejlede om småfugle.

“Danskerne ringer ofte, når de ser fugleunger på jorden, og i juni er der rigtig mange fugleunger. De er dog sjældent i nød, da forældre godt kan passe dem fra jorden,” siger Yvonne Johansen.

2022 var det første år, hvor beredskabet rykkede ud på mere end 30.000 sager fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, på trods af at antallet af opkald faktisk faldt en smule. Resten af opkaldene håndteres med vejledning fra vagtcentralen eller ved at borgerne selv transporterer dyret til for eksempel en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer.

Selvom der har været stor aktivitet for dyre redderne hen over sommerferien, er antallet af udrykninger på landsplan faldet med fem procent i forhold til juni og juli sidste år.

Top ti: Dyregrupper, som beredskabet rykkede ud til i juni og juli

Antal sager
Dyregruppe Antal sager
1 Kat 1533
2 Duer, skader, kragefugle 539
3 Småfugle 412
4 Hund 405
5 Måger, vadefugle, hønsefugle, vandhøns 329
6 Pindsvin 229
7 Ænder og gæs 124
8 Andre eksotiske dyr 102
9 Rovfugle og ugler 98
10 Hest 89

Foto: IDM