Folketinget har afsat midler der skal sikre at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer. Midlerne skal give børn og unge mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i Kalundborg kommune.

Der vil henover sommeren være en masse nye aktiviteter som kan findes på kulturkalenderen www.kalundborg.dk/kulturkalender eller https://www.facebook.com/FerieiKalundborg/

Mange af aktiviteterne afholdes af Kalundborg Biblioteker, Musisk Skole, UngKalundborg, Kultur og Fritid i samarbejde med en lang række andre aktører.

Aktivitetspulje til foreninger
Herudover er der oprettet en aktivitetspulje hvor foreninger kan søge tilskud til afvikling af forenings- og fritidsaktiviteter afholdt i skolernes sommerferie (Uge 27-32) for børn og unge.

Tilskuddet søges via Kalundborg Booking- og Foreningsportal
– “Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge 2020”

For alle tilskud gælder, at tilskuddet enten skal bidrage til at aktiviteten kan afvikles, kan reducere eventuel deltager betaling og/eller øge det samlede antal deltagere.

Der kan ikke søges tilskud til lukkede medlemsaktiviteter, eller aktiviteter der forudsætter et bestemt medlemskab eller lignende.

Tilskuddet kan søges til alle former for sommeraktiviteter for børn og unge fx:

– Sommerskole/camp (fodboldskoler, spejdercamps mv.)

– Åbne ferie-aktiviteter (workshops, 1-dags arrangementer mv.)

– Skolestarts-aktiviteter (åben-forening i samarbejde med skole/institution mv.)

 

Foto: ABW