LAG står for Lokal Aktionsgruppe. LAG er en forening, der med midler fra EU og Staten støtter projekter, der gør vores lokalsamfund til gode steder at bo og arbejde.

LAGs 5 indsatsmål:

1.               Iværksætteri og innovation

2.               Oplevelsesøkonomi

3.               Bæredygtige landsbyer

4.               Bosætning og fastholdelse af børnefamilier

5.               Natur-kultur.

Læs mere om, hvad du kan søge støtte til, og hvordan du gør på www.LAG-nvs.dk. I 2023 har LAG to ansøgningsfrister: Fredag 26. maj og torsdag 10. august. Begge dage kl. 15.00.

Kilde Kalundborg Kommune. 

Foto ABW