Sikkerhedsplansteamet søger en ny kollega med tiltrædelse pr. 1.3.2021.

Fagcenter Børn og Familie er en tværprofessionelt sammensat organisation og indeholder udover Myndighed og PPR også en udførerenhed med blandt andet familiebehandlere, specialpædagoger, psykologer og familierådgivning.

De lægger vægt på, at du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet, at du er udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde i en organisation under forandring. Du skal være nysgerrig og kunne tænke kreativt og utraditionelt omkring løsninger for børnene/de unge og deres familier. Som sagsbehandler skal du afdække og sætte barnets familie og netværk i spil. Det stiller krav til dig om, at du både skal kunne inddrage familierne og også kunne insistere på samarbejdet.

Du skal kunne se dig selv som facilitator for forandring for familierne og som myndighedsudøver. Funktionen som socialrådgiver/formidler kræver, at du kan arbejde både selvstændigt og kunne indgå i tæt samarbejde med dine kolleger i gruppen, på tværs i Fagcenter Børn og Familie og med eksterne samarbejdspartnere.

De tilbyder faglig opkvalificering løbende i tråd med kerneopgaven, samt supervision og andre indsatser i bestræbelserne på at yde så optimale indsatser for borgerne som muligt og for at skabe en arbejdsplads, som alle trives på.

Din profil

Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler med erfaring med myndighedsarbejdet og lovgivningen på området. Du skal kunne arbejde systematisk og finde dokumentationsarbejdet både spændende og nødvendigt. Det stiller krav til dig om, at du er en stærk skriftlig formidler, og at du kan arbejde struktureret og – ikke mindst – bevare overblikket i en travl hverdag.

Har flere års erfaring med at samarbejde med udsatte familier.
Har erfaring med, og ønsker at arbejde med den løsningsfokuserede tilgang som grundmetode.
Ønsker at arbejde i makkerpar med ugentlig facilitering i teamet og hyppig supervision, samt er nysgerrig på at udvikle egen praksis og lære nyt.
Har gode kommunikative evner, såvel skriftligt som mundtligt.
Kan påtage sig myndighedsopgaven og håndtere ”følelsesmæssige krav” i sager med et højt bekymringsniveau.
Har et positivt forældre- og ressourcesyn og trives med at arbejde i familiernes hjem, med inddragelse af børn, deres forældre og netværk. Du trives med at være facilitator og kan facilitere større netværksmøder.
Er fleksibel i forhold til arbejdstider, dog indenfor flekstidsaftalens rammer.
Kan arbejde udenfor kommunens almindelige arbejdstid. Sikkerhedsplansteamet arbejder eftermiddage og nogle gange weekender. Møder med familiernes private netværk, ligger ofte sidst på eftermiddagen 1-2 gange om ugen.
Trives med uforudsigelige opgaver og dermed kan holde hovedet koldt og hjertet varmt i pressede situationer.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 24. januar 2021)

Foto: ABW