Ernæringsrig kost og gode vaner for søvn og motion er et afgørende fokusområde for børns læring og trivsel. Det har ført til projektet ”Er du opladt?”, der har haft til formål at skabe en sundere hverdag hos Kalundborg Kommunes børn og unge.

Flere skoler og dagtilbud har erfaret, at mange elever og børn har fået uhensigtsmæssige vaner i forhold til kost, søvn og motion, som følge af hjemsendelsen i forbindelse med Covid-19. Nogle
skoler har endda oplevet, at eleverne falder i søvn i timerne, og både dagtilbud og skoler har erfaret, at nogle børn og elever ikke får spist morgenmad og heller ikke har medbragt madpakke.

Som følge af denne problematik har Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse hos Kalundborg Kommune igangsat projektet ”Er du opladt?”. Indsatsen har haft til formål at informere og inspirere
til sund og ernæringsrig kost, samt gode vaner for søvn og motion.

”En næringsrig kost, en god nattesøvn og bevægelse i løbet af dagen har utrolig stor betydning for børns koncentrationsevne, og dermed også deres mulighed for at trives, lære og udvikle sig”, udtaler Bodil Giversen, afdelingsleder hos Sundhedstjenesten og fortsætter:
”Det er derfor vigtigt, at både personale og forældre er klædt ordentligt på i forhold til at støtte op om børnenes og elevernes gode vaner for madpakker, søvn og motion”.

Ny kostpolitik

En diætist og en sundhedsplejerske har i projektperioden formidlet information om gode vaner for skærm, søvn, kost og motion på blandt andet personalemøder og forældremøder, hvilket har mødt positive tilbagemeldinger fra personale i dagtilbud og forældre.

Derudover har indsatsen ført til, at flere dagtilbud og skoler har udviklet eller genopfrisket deres lokale kostpolitikker og anbefalinger. Dette har blandt andet resulteret i, at institutionen Troldebo har udviklet en helt ny kostpolitik.

”Vi ønsker at danne grundlaget for en god madforståelse med sunde madvaner, og vi har derfor udarbejdet en kostpolitik”, udtaler Mie Høtoft Nielsen, pædagogisk teamleder hos Børnehuset
Troldebo og fortsætter:

”Det skaber samtidig et naturligt forhold til sund mad. Ved at vi sidder og snakker med børnene om madens betydning og oprindelse, får børnene en forståelse af, at sunde fødevarer giver energi til hele dagen, hvilket de forhåbentlig kan tage med sig videre i livet”.

I den nye kostpolitik anbefaler børnehuset blandt andet, at børnene ikke medbringer sukker- og fedtholdige produkter. Samtidig giver personalet inspiration til, hvad en sund og nærende madpakke kan indeholde, så forældrene har mulighed for at finde vejledning til dagens måltider.

Pressefoto