Så er der blevet sendt digitale breve vedrørende skoleindskrivning til forældre med børn født i år 2013, og til børn født i 2012, der endnu ikke går i skole.

Indskrivningen foregår elektronisk på www.indskrivning.dk. hvor man skal have en digital signatur eller NemId for at logge sig på systemet.

Hvis barnet er optaget på en friskole, skal dette oplyses via www.indskrivning.dk.

Frist for indskrivning er fredag den 30. november 2018.

Hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det, kan forældre søge om udsættelse af skolestart. Ansøgningen indsendes af børnehaven til Det Fælles Visitationsudvalg hurtigst muligt.

Børn født i tidsrummet 1. januar til 30. september 2014 kan optages på skolen, hvis børnehaven i samarbejde med skolen vurderer, at barnet er parat til at komme i skole. Det blev fra august 2009 obligatorisk at gå i børnehaveklasse.

For mere information samt den fulde liste over områdets skoler klik her.

Foto: ABW