colourbox564807Forældre med børn børn i år 2011 og 2010, der endnu ikke går i skole, fik i fredags et digitalt brev vedrørende skoleindskrivning. Der er nemlig tid til at registere skolestarten for 2017.

Indskrivningen foregår elektronisk her og man skal have en digital signatur eller NemId for at logge sig på systemet.Hvis dit barn er optaget på en friskole skal du oplyse det på ovenstående link.

Sidste frist for indskrivning er fredag den 25. november 2016.

Det er muligt at søge om udsættelse af skolestarten, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. En sådan ansøgning skal indsendes af børnehaven til Det Fælles Visitationsudvalg hurtigst muligt.

Børn født i tidsrummet den 1. januar til 30. september 2012 kan også starte i skole august 2017, hvis børnehaven i samarbejde med skolen vurderer, at barnet er parat til at komme i skole.

/Stine Amanda