Firhøjskolen i Kalundborg Kommune søger pr. 1. april 2021 en skolesekretær til en fast deltidsstilling på 30 timer.

Hvem er de

De er områdets lokale folkeskole med 171 glade og nysgerrige børn, engagerede og positive medarbejdere, en aktiv forældrekreds og et ambitiøst og varmt kontorfællesskab bestående af sekretær, SFO leder, viceskoleleder og skoleleder. På Firhøjskolen arbejder de ud fra fire grundværdier; anerkendelse, fællesskab, trivsel og læring, som er nødvendige forudsætninger for en optimal skolegang og et godt arbejdsmiljø.

Hvad kan de tilbyde

De tilbyder en varieret og spændende hverdag, hvor du vil være en af skolens centrale nøglepersoner og have en synlig rolle. Sideløbende med de mange forskellige administrative opgaver, er der elever, som skal trøstes, forældre, som skal guides, og lærere, som skal hjælpes. Derfor er du imødekommende, kan have “mange bolde i luften”, er organiseret og kan prioritere. Det vil være en fordel at have IT flair, da mange af sekretærens opgaver er IT baserede.

Eksempler på opgaver

Service: Henvendelser på kontoret, telefoner, kopimaskiner, kontorartikler, post, kalender…
Økonomi: Bogføring, attestation, klargøring af budget og regnskab…
*Kommunikation og IT: Aula, Educa, KMD elev, Office 365, Teams, KMD sag, Edoc5, KMD LIS, Schultz lovsamling, Netblanket, rollebaseret indgang…
Administration: Arkivering, journalisering, elevadministration, prøveafvikling, buskort, lokalebooking…
Personale/HR: Indberetning af løn, ferie, syge- og barsel, MMED referater, ansættelser, rekruttering, registreringer til CC-insurance…

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 21. februar 2021)

Foto: ABW