En skole er mere end blot en samling undervisningslokaler. Det mener i hvert fald Jarl Falk Sabroe, der er skoleleder på Svebølle Skole i Kalundborg Kommune. Derfor gør han og skolebestyrelsen meget ud af at åbne skolen op for lokalsamfundet.

Svebølle Skole åbnede i forbindelse med skoleårets start i starten af august dørene for et arrangement, som skoleleder Jarl Falk Sabroe håber bliver en tradition i det lille lokalsamfund. Skolen er nemlig mere end blot et sted, hvor elever bliver undervist:

”Skolen er jo for alle, og vi vil gerne skabe et arrangement, hvor byens borgere kan komme og hilse på og se skolen på en ny måde. Vi håber, at vi kan gøre arrangementet til en årlig tradition, for det er vigtigt for os at støtte op om lokalsamfundet her i byen”, fortæller Jarl Falk Sabroe, der er skoleleder på Svebølle Skole.

I skolegården dannede levende musik og boder med både kold slush-ice, lune popcorn og hjemmebagt kage rammen om en hyggelig eftermiddag for de mange fremmødte forældre, elever og søskende, der var mødt op i skolegården:

”Det er rigtig dejligt med det store fremmøde og den helt fantastiske stemning, jeg oplevede den eftermiddag”, fortæller skolebestyrelsesformand, Rikke Røge Forchammer, og hun understreger samtidig ønsket om, at arrangement kan blive til en tradition i det lille bysamfund:

”Jeg håber bare, at vi kan gentage succesen næste år, og at byens folk fortsat vil støtte op om både arrangementer i byen og på skolen”.

Støtte fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen deler visionen om en mere åben skole, og bestyrelsen har derfor fra start bakket op om idéen om at åbne skolen og vise, at der kan foregå mere end blot læring i klasseværelserne og fodboldkampe i skolegården: ”Skolebestyrelsen vil gerne støtte skolens gode arbejde. Og derfor vil vi gerne være med til at stable arrangementer på benene, der kan være med til at samle forældre, der måske har børn gående på skolen”, forklarer Rikke Forchhammer.

For skolelederen lægger nemlig en særlig stor vægt på skolernes rolle, når det kommer til de mindre bysamfunds fortsatte udvikling:

”For os er det også vigtigt at forældrene til eleverne på skolen får mulighed for at se skolen som mere end blot et hus, hvor deres børn bliver undervist. Vi vil gerne vise, at skolen er en del af byens liv og fortsatte udvikling – for skolen er jo for os alle, og så det er også vigtigt, at vi støtter op de andre lokale initiativer i Svebølle”, fortæller Jarl Falk Sabroe.

Både skolelederen og skolebestyrelsesformanden håber, at arrangementer som dette kan være med til at vise, at skolen på sigt også kan være en fast medspiller, når aktiviteter og arrangementer af forskellige karakterer skal afholdes, og at både skole og lokalsamfund kan få gavn af samarbejdet.

Pressefoto