Store Åmose midt mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø er med sine 3-4.000 ha Danmarks største lavmose. Genopretning af mosen har været på tale i årtier, men nu er første skridt endelig taget.

”Det er et gennembrud for mere natur på Sjælland. Naturen mangler plads, og Store Åmose rummer et af landets største potentialer for at udvikle unik natur i den helt store skala. Derfor er jeg meget glad for, det nu er lykkedes at komme i gang med genopretning af mosen,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Den Danske Naturfond har købt 100 hektar af Store Åmose ved Ulkestrup Lyng og vil sammen med Holbæk Kommune sikre den gamle højmose og levestederne for en række sjældne dyr og planter.

Det betyder nogle af de sidste rester af højmose på Sjælland genoprettes. Odder, trane, havørn, sjældne planter og insekter får nye levesteder, når vandet vender tilbage til den drænede mose og de tidligere dyrkede marker. Vandet er grundlaget for at genskabe den naturlige og aktive højmose.

Sælgeren af de 100 hektar er Torbenfeldt Gods.

“Vi er glade for at få Den Danske Naturfond som nabo og ser frem til at følge arbejdet med at tilbageføre Ulkestrup Mose til sin oprindelige tilstand,” siger godsejer Peter Treschow.

En væsentlig gevinst ved naturgenopretningen er mere vand, der gendanner mosen og er med til at sikre bevarelsen af et helt unikt stenaldermiljø. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen støttet købet med to mio. kr.

Enhedschef Dorte Veien Christiansen, Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv, siger:

”Med opkøbet af arealet i Åmosen er der sat gang i en vigtig proces, der skal sikre stenalderbopladserne i mosen mod at tørre ud og forsvinde. Det er vigtigt, at vi tager godt vare på vores fælles kulturarv, og lige netop i Åmosen giver det rigtig god mening at beskytte de fortidsminder, der ellers risikerer at gå til grunde.”

Læs mere her.

Foto: ABW