Pleje og behandling af hospitalsindlagte patienter er komplekst og kræver høj faglighed. Nu får sygeplejersker på Sjællands Universitetshospital mulighed for at opkvalificere sig i hospitalspraksis og i forhold til ny viden gennem unikt samarbejde med SDU.

Sygeplejerskerne Simone Grundtvig Wagner Taxbøl og Nina Tossell Malmqvist begynder begge til sommer på en ny kandidatuddannelse i klinisk sygepleje, som kan tages på halv tid ved siden af en 25-timers arbejdsuge. Foto: Sjællands Universitetshospital.

Mange sygeplejersker efterspørger mulighed for at opkvalificere sig i hospitalspraksis og i forhold til ny viden. Derfor har Sjællands Universitetshospital taget initiativ til at tilbyde et hold sygeplejersker muligheden for at kombinere begge dele ved at indgå en unik aftale med SDU. Det er en beslutning, som kommer hele hospitalet og patienterne til gavn, forklarer Susanne Lønborg Friis, sygeplejefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

“Sygeplejerskernes rolle og opgave i sundhedsvæsenet kan ikke overvurderes. Sundhedsvæsenet ændrer sig, og det samme gør patienternes behov. Nu gør vi en ekstra indsats sammen med SDU for at give vores sygeplejersker de bedste betingelser for at træffe evidensbaserede beslutninger i en travl hverdag”, siger Susanne Lønborg Friis.

Aftalen med Syddansk Universitet løber i første omgang fra 2023-2025. Det første hold består af 20 sygeplejersker, der starter på erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, som udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De studerende vil i gennemsnit arbejde 25 timer om ugen og studere på halv tid i de fire år, uddannelsen varer.

“Ved at forbinde den praksisnære udvikling med den nyeste forskningsbaserede viden sikres, at virkningen af udviklingsinitiativerne bliver den bedst tænkelige for ikke mindst patienter og pårørende,” siger Uddannelses- og Sekretariatschef på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, Merete Munk.

Fra den sygeplejefaglige vicedirektør Susanne Lønborg Friis på Sjællands Universitetshospital suppleres der:

“Vi har et stigende behov for sygeplejersker, der både er dygtige klinikere og samtidig har akademiske kompetencer. Der er også brug for tydelige karriereveje for at kunne rekruttere og tilknytte sygeplejersker. Derfor er vi superglade for samarbejdet med SDU, hvor vi skaber en ny kobling mellem teori og praksis, mellem hospital og universitet”.

Andre faggrupper kan være med
Selvom modellen først og fremmest bliver udrullet til sygeplejerskerne på Sjællands Universitetshospital, så er potentialet dog endnu større. Andre hospitaler har vist interesse for et samarbejde om modellen, og der har også været forespørgsler om forløb for andre faggrupper end sygeplejersker. Det er muligt, fordi Det Sundhedsfaglige Fakultet har ministeriets godkendelse til også at udbyde erhvervskandidatuddannelser i jordmodervidenskab, fysioterapi, ergoterapi og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

“Samarbejdet med Sjællands Universitetshospital er en strategisk satsning på at løfte kvaliteten på et bestemt område, samtidig med at der gennem formel videreuddannelse er skabt en tydelig karrierevej for sygeplejersker. Vi glæder os til at følge virkningerne af samarbejdet,” siger Merete Munk fra SDU.

Samlet forventer Sjællands Universitetshospital, at minimum 45 sygeplejersker til en start vil gennemføre uddannelsen.

På vedhæftede fotos ses sygeplejerskerne Simone Grundtvig, Wagner Taxbøl og Nina Tossell Malmqvist. De begynder begge på den nye uddannelse efter sommerferien. De arbejder på hvert sit afsnit på Kardiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Citat Simone (til venstre på billedet):

  • Det er en stor mulighed, og jeg glæder mig rigtig meget til at blive klogere og kunne give den nye viden videre i min afdeling.
  • Det er fedt, at de, der uddanner sig, er dem, der er tæt på patienterne, så den nye viden kommer patienterne til gavn.
  • Det, at halvdelen af undervisningen er på sygehuset i Roskilde, vil gøre det nemmere tilgængeligt også for os yngre i forhold til børn og familie, så det kan komme til at fungere.

Citat Nina (til højre på billedet):

  • Det er et godt tiltag på mange måder. Det betyder, at flere kan være med til at udvikle forbedringsarbejdet på et andet niveau, så vi kan blive ved med at holde det høje niveau, som vi har i dag.
  • Den kobling, at vi er i klinikken samtidig med, vi læser, gør det meget mere nært som studerende, at vi ikke kommer væk fra den praksis, som vi skal tilbage til igen på et senere tidspunkt.

Kilde.