Strakspåbud efter social dumping aktion på sjællandske villaveje

Arbejdstilsynet gennemførte i sidste uge en aktion mod byggerier, der foregår på de danske villaveje. Resultatet af aktionen viser, at hverken arbejdsmiljøet eller den lovpligtige anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) bliver prioriteret, når udenlandske håndværkere bygger for private.

51 gange gav Arbejdstilsynet reaktioner til virksomheder, der arbejder for private bygherrer, fordi arbejdet ikke var sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt tilrettelagt. På aktionen blev der også fundet 19 tilfælde, hvor udenlandske virksomheder enten havde lavet en mangelfuld anmeldelse el

ler slet ikke havde anmeldt sig til RUT.

“Aktionens resultater viser, at mange private bygherrer ikke kender reglerne for arbejdsmiljø, og at de i nogle tilfælde bruger håndværkere, der ikke overholder arbejdsmiljøreglerne. På aktionen så vi ofte eksempler på, at udenlandske virksomheder ikke var anmeldt i RUT, som de ellers har pligt til. I alt var der 19 RUT-overtrædelser på 39 gennemførte besøg, ” siger Brian Brink Larsen, der er tilsynschef for social dumping i Arbejdstilsynet.På aktionen fandt man også seks personer, der opholdte sig illegalt i landet. De seks personer blev anmeldt til politiet.

Dårligt arbejdsmiljø

Nogle af de typiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som Arbejdstilsynet så i aktionsugen, er fx håndværkere, der arbejder på villatagene uden sikring mod nedstyrtning, eller som manuelt håndterer mange hundrede kilo byggematerialer uden hjælpemidler. Arbejdstilsynet har herudover ved flere lejligheder set håndværkere, som anvender hjemmelavede stilladser eller som nedtager asbesttage uden de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Tjek dokumentation for RUT-tilmelding

Brian Brink Larsen gør opmærksom på, at hvis man hyrer en udenlandsk håndværker til at arbejde i sin bolig, skal man se dokumentation for, at håndværkeren er anmeldt RUT. Også selvstændige håndværkere uden ansatte skal anmelde sig i RUT. Hvis man ikke får denne dokumentation, skal man give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan man risikere en bøde på 10.000 kr.

Aktionens resultater:
39 gennemførte besøg
37 strakspåbud
11 påbud med frist
2 forbud
1 vejledningspåbud
19 overtrædelser af anmeldepligten til RUT

 

Illustration: Arbejdstilsynet